A avut un an plin de evenimente importante urmate de realizări grandioase, mai ales sub aspect social. Gheorghe Cavcaliuc, împreună cu echipa sa, a reuşit să sporească imaginea poliţiştilor în faţa cetăţenilor acestei ţări. Să apropie poliţia şi mai mult de popor, într-un fel. Nu a uitat nici de unde a plecat, motiv din care, în semn de recunoştinţă, strada centrală din s. Micăuţi îi poartă numele.

Ce proiecte v-au marcat activitatea în anul 2017?

Unul dintre proiectele mele de suflet, „Supravegherea de vecinătate”, a adus un beneficiu enorm societăţii. Nu există vreo localitate în Republica Moldova unde să nu funcţioneze acest proiect, „Paza Comunitară”, în care să nu existe sectoare de supraveghere de vecinătate. Este un parteneriat între societatea civilă, poliţie şi administrarea publică locală. Este o acţiune comună în care se implică vecinii, poliţia, administraţia publică locală şi organizaţiile civile interesate. Pentru că membrii de sector au fost extrem de responsabili, s-a reuşit performanţa prevenirii mai multor infracţiuni.

Ce ne puteţi spune „din culisele poliţiei”?

Este o campanie de informare a tinerii generaţii, care vizează 1000 de tineri din 1000 de sate, despre ce este poliţia. Prin aceasta, ne-am propus familiarizarea tinerilor cu activitatea şi obiectivele poliţiei. Prin realizarea acestui proiect ne dorim să identificăm tinerii cu posibilităţi materiale reduse pentru ca aceştia să beneficieze de studii gratuite în cadrul Academiei MAI cu încadrarea lor ulterioară în Poliţie. Proiectul este deosebit de popular şi aici ne referim nu doar la Facebook – de la lansarea campaniei, tinerii din ţară au devenit mai prietenoşi vizavi de poliţie, manifestă interes pentru a face studii poliţieneşti sau a activa în cadrul structurilor MAI.

În 2017, am pus accent şi pe sporirea numărului de femei angajate în Poliţie. Sunt extrem de onorat şi mândru că a fost creată Asociaţia Femeilor din Poliţie, în cadrul căreia sunt preşedinte al Comisiei de respectare a drepturilor femeilor în rândul poliţiei.

Ce evenimente au marcat activitatea poliţiei în anul 2017?

Unul dintre ele este revizuirea şi îmbunătăţirea cadrului normativ care reglementează activitatea poliţiei. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, angajaţilor poliţiei li s-a stabilit dreptul la asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu sau, după caz, dreptul de a beneficia de o indemnizaţie pentru închirierea locuinţei în mărimea şi modul stabilit de Guvern.

În 2017 s-a acordat atenţie şi asigurării poliţiştilor cu vehicule de serviciu, tehnică de calcul şi unităţi de echipament, dotări indispensabile şi necesare pentru continuarea procesului de dezvoltare a poliţiei naţionale.

Ce efecte a avut reforma poliţiei asupra IGP?

Reforma poliţiei a venit ca răspuns la aşteptările cetăţenilor. Aceştia doresc o poliţie mai eficientă, corectă şi de încredere. Cu referire la reforma în rândurile angajaţilor, constat cu mândrie că a fost creat un serviciu poliţienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici UE şi internaţionale.

Cu mare drag vorbesc despre un proiect al meu de suflet, iniţiat în 2016 şi finalizat în 2017: au fost deschise 39 de birouri de reabilitare psihologică şi psihoterapie, inclusiv unul în cadrul IGP, tocmai pentru a susţine angajaţii Poliţiei, dar nu numai – psihologii noştri acordă asistenţă şi cetăţenilor care au devenit victime ale infractorilor sau au trecut prin situaţii stresante. Au fost achiziţionate trei laboratoare mobile mari pentru entităţile criminalistice Nord, Centru şi Sud şi cinci laboratoare mobile mici pentru poliţia capitalei.

În ce direcţie e nevoie de lucru pentru a îmbunătăţi capacităţile poliţiei naţionale?

Sunt convins că direcţia în care se îndreaptă poliţia naţională este cea corectă, motiv pentru care toate eforturile noastre sunt concentrate pentru ca populaţia să aibă un înalt sentiment de siguranţă. Încrederea populaţiei în poliţie a crescut cu peste 20 % faţă de anul trecut, însă, cu toate acestea, ne propunem în continuare să ridicăm profesionalismul angajaţilor, dar şi nivelul de reacţionare în cazul comiterii iregularităţilor.

Cum credeţi că va fi anul 2018 pentru poliţie?

Poliţia va contribui în continuare la creşterea gradului de siguranţă publică şi a încrederii în valorile unui stat de drept. Se va depune efort în comunicarea şi cooperarea cu cetăţenii, demni de încredere, respect şi sprijin.

6g9a9375page_138_fmtFişier

Şef adjunct al Inspectoratului General de Poliţie, colonel de poliţie

Data şi locul naşterii: 25 octombrie 1982, s. Micăuţi, r-nul Străşeni

Studii: Colegiul de Poliţie „D. Cantemir” al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”; licenţiat în drept penal (Universitatea de Stat din Moldova), master în ştiinţe politice / administrare publică (Academia de Administrare Publică). Doctorand în anul II, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Marcel Toma

Foto: arhiva personală