Luis Braille – inventatorul alfabetului cu puncte în relief pentru persoane cu deficiențe de vedere.