Conservatorul „Unirea” din Chișinău. Studenţi și profesorii Aivaz, Alhazova, Vișnevsckaia, Șilidkret, Clubiţkaia, Erjicovski, Pașuk, Siomin ș.a. Iulie, 1930.