Despre Eleonora Graur se poate scrie o carte din care ai afla cum e să munceşti pentru binele comunităţii, cum se formează o echipă de profesionişti ce îţi sunt alături pentru înfăptuirea lucrurilor bune, dar, mai ales, cum e să generezi soluţii indiferent de provocarea propusă.

Cariera, în opinia mea, e o scară cu multe trepte şi, pentru a păşi uşor şi sigur pe următoarea treaptă, este necesar să nu omiţi treptele ulterioare. Pentru mine, fiecare treaptă a fost şi continuă a fi o reuşită importantă. Luate în ansamblu, studiile, activitatea, funcţiile deţinute anterior şi cea pe care o exercit acum m-au format şi determinat ca personalitate.

Anul 2017 a fost marcat de succesele şi reuşitele înregistrate de mine în comun cu echipa consolidată a cărei componentă mă consider. Având ca obiectiv de bază optimizarea condiţiilor de viaţă şi de trai ale cetăţenilor raionului Rezina, am examinat diverse proiecte, identificându-le pe cele care pot asigura realizarea obiectivelor propuse şi am iniţiat procesul de implementare a acestora.

Aş putea enumera construcţia locuinţelor sociale, o premieră pentru raionul Rezina, modernizarea şi reparaţia celor mai importante încăperi din incinta Palatului Raional de Cultură „Nicolae Lupov”, repararea unor drumuri importante. Unele proiecte au fost deja finalizate, altele sunt în proces de implementare. Ţin să menţionez că proiectul legat de drumurile locale va continua odată cu stabilirea condiţiilor meteorologice favorabile, efectul scontat fiind oferirea căilor de acces moderne pentru locuitorii satelor Meşeni, Ignăţei, Pecişte, Pripiceni-Răzeşi, Pripiceni-Curchi, Pereni şi Trifeşti.

În viziunea mea, investiţia cea mai importantă este investiţia în oameni, valoarea umană fiind incomensurabilă. Totuşi, omul e cel care merită să fie apreciat, motivat şi susţinut, ceea ce voi face şi în viitor.

Reiterez faptul că toate proiectele propuse spre implementare au drept scop aducerea unor beneficii pentru locuitorii raionului.

Am reuşit să asigurăm şase instituţii de învăţământ preuniversitar cu microbuze şcolare din donaţia Guvernului României.

Pentru copii cu prestaţii intelectuale deosebite, cu rezultate performante la olimpiadele şcolare locale, raionale şi republicane, participanţi la activităţi extracurriculare şi concursuri raionale, cât şi pentru profesorii lor şi managerii instituţiilor de învăţământ a fost organizată o excursie la Viena şi Budapesta (Austria şi Ungaria).

Ansamblul „Miraj” de la LT „Alexandru cel Bun” a adus lauri pentru raion, dar şi pentru ţară, participând în 2017 la Festivalul Internaţional de Gimnastică şi Dans „Prietenia”, ediţia a XXXIII-a, desfăşurat în oraşul Vaslui, România, în luna iunie 2017, alături de alte 98 de colective, fiind apreciat cu locul I la cinci nominalizări.

Corul „Doina Nistrului” din cadrul Palatului Raional de Cultură „Nicolae Lupov” a participat la Festivalului Internaţional de Muzică Corală „A ruginit frunza din vii”, ediţia a X-a, desfăşurat în oraşul Praga, Cehia, alături de colectivele corale din alte ţări. Graţie evoluării excepţionale, corul „Doina Nistrului”a fost apreciat cu Diploma de Aur.

Referindu-mă la impactul activităţii desfăşurate în anul 2017, voi vorbi prin prisma proiectelor nominalizate. Aşadar, datorită proiectului de construcţie a locuinţelor sociale, în vara anului curent, 72 de familii vor beneficia de locuinţe într-un bloc cu nouă etaje. Totodată, implementarea acestui proiect va asigura sporirea atractivităţii şi motivarea tinerilor specialişti de a se întoarce după studii la locul de baştină pentru a-şi crea familii, a trăi şi a activa. Or, actualmente, raionul nostru, la fel ca şi alte raioane, se confruntă cu problema deficitului de specialişti în diferite domenii.

Consider că Dumnezeu mă iubeşte. M-a ajutat să-mi creez o familie bună, pe care o asemăn cu o oază de răbdare, ce îmi asigură echilibrul şi îmi determină reuşitele pe care le înregistrez. Soţul şi copiii mei sunt un dar inestimabil pe care l-am primit de la soartă.

2f3a1904page_132_fmtFişier

Președintele raionului Rezina

Data și locul nașterii: 8 iulie 1975, s. Cuizăuca, r-nul Rezina

Studii: Universitatea Agrară din Moldova; Academia de Studii Economice din Moldova, doctor în economie

Distincţii: Diploma de „Excelență în politică”, oferită de O.F. a PDM; Semn de gratitudine și înalte aprecieri pentru contribuție la dezvoltarea sectorului IMM în R. Moldova, oferit de ODIMM; Ordinul „Sf. Fericita Agafia de la Cușelăuca”, gradul II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Natalia Mitereva, Yon Savin