TOP cei mai buni tineri scriitori din Moldova

O treabă deloc ușoară a fost să facem un top cu cei mai buni 15 scriitori tineri din Republica Moldova, cu vârste de până la 36 de ani. Ei nu-și au feţele lipite pe mai toţi stâlpii din oraș și nici pe panourile stradale. Nu vâră nimănui pe gât vreun program ideatic, dar trăiesc în lumea lor, departe de revistele lucioase, în lumea literelor care zidesc, mângâie și taie, a metaforelor ce deconspiră realităţi hibridate, mai nou, bobdylaniste. Unii se vor supăra că i-am inclus în acest top, alţii – pentru că nu i-am inclus. Ne-am asumat și de data asta riscul de a fi huiduiţi pe reţelele de socializare, dar măcar ne bucurăm că, dacă acum zece ani, în cadrul aceleiași reviste, spuneam cu jumătate de gură că există scriitori în Moldova, deja ne-am convins că ei sunt mulţi și avem de unde alege. Noi am ales, iar cât de tari în peniţă sunt, veţi afla de la experţii acestui proiect. Deci, să curgă cerneală!

Experți:

Mircea V. Ciobanu

 Critic literar, redactor-șef la editura „Știinţa”, redac­tor-şef adjunct la Revista „Semn”, membru al Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova

Lucia Ţurcanu

Doctor în filologie, redactor la Editura ARC din Chișinău, cronicar la revistele „Contrafort”, „Hyperion”, „Semn”, „Sud-est cultural”, „Vatra”

Alexandru Vakulovski

 Eseist, critic literar, prozator, traducător, columnist, cofondatorul publicaţiei culturale online Tiuk!

Dumitru Crudu

 Prozator, poet, dramaturg, critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Teatrale din Republica Moldova, columnist al portalului deschide.md

1. Maria  Pilchin

34 de ani

maria

Născută pe 26 ianuarie 1982 în Răuţel, Fălești. În 2013 a debutat cu două cărţi de critică literară: „Praguri critice” (Tipo Moldova, Iaşi, 2013) şi „De mână cu marele Joker. Eseuri literare” (Prut Internaţional, Chişinău, 2013). În calitate de poetă s-a remarcat în 2014, publicând „Poeme pentru Ivan Gogh” la Editura Paralela 45, Pitești. Cel mai recent volum al ei are peste 20 de cronici, fiind impresionat de el chiar și Nicolae Manolescu, cel care, după ’90 încoace, nu mai scrisese nimic despre basarabeni.

mirceaMircea V. Ciobanu: Debut fulminant pe toată linia: poezie, eseu, critică literară, comparatistică. Inteligentă, talentată, energică, doctă. Una dintre promisiunile certe, confirmată şi prin unele texte (deja) relevante. Nota 9.5

luciaLucia Ţurcanu: Îmbinând, la modul ludico-ironic, faptul de cultură, socialul și erosul, Maria Pilchin, una dintre cele mai convingătoare voci ale generaţiei tinere de poeţi, face o poezie rafinată, cu imagini percutante și o scriitură spectaculoasă și, totodată, plină de autenticitate. Este o poezie care lasă să se întrevadă trăirile și dramele eului ca într-un palimpsest, ușor disimulate de déjà-dit, dar profunde și veridice. Un zece îi dau și lui Virgil Botnaru, marele absent din această listă, unul dintre poeţii foarte buni ai generaţiei de după 2000. Nota 10

alexandruAlexandru Vakulovski: Maria Pilchin e un bun critic.

dumitruDumitru Crudu: Deși este o mare admiratoare a lui Borges, nu face o poezie livrescă și nu creează lumi artificiale, dar scrie o poezie a spaţiului intim, privat, cu o mare deschidere spre zbuciumul istoriei.

Media 9.75

2. Alex Cosmescu

31 de ani

alex

Cercetător știinţific, filolog, filozof și poet născut la 30 iulie 1985, în Chișinău. Este fiul antologatorului, eseistului, jurnalistului, medicului, publicistului, scriitorului și traducătorului Alexandru Cosmescu. A debutat cu volumul „Un spaţiu blând, care mă primește ca și cum m-ar îmbrăţișa”, la Editura „Cartier” în 2013. În octombrie 2016 a lecturat pentru prima dată dintr-un nou ciclu de poezie, deocamdată în lucru, în cadrul cenaclului Bibliotecii Naţionale din Chișinău, Republica.

mirceaMircea V. Ciobanu: Alex, filosoful generaţiei sale, face – previzibil – o poezie cerebrală, dar de o fluenţă sigură, naturală, proprie poeţilor nativi. Ar putea să se impună pe ambele paliere: filozofie şi poezie / eseistică. Este şi un rafinat comentator de carte. Nota 10

luciaLucia Ţurcanu: Este un poet al conceptelor, care tinde să sugereze, la modul neoexpresionist, aspiraţia eului către absolut, nevoia și tendinţa de spiritualizare a trăirii. Prin multitudinea de referinţe culturale pe care le conţine, prin profunzimea ideatică, dar și prin scriitura degajată, firească, autentică, volumul „Un spaţiu blând, care mă primește cum m-ar îmbrăţișa” este una dintre cele mai omogene, mai mature și mai complexe cărţi ale debutanţilor din ultimii ani. Nota 9

alexandruAlexandru Vakulovski: Un scriitor foarte bun. Nota 10

dumitruDumitru Crudu: Poezia lui se hrănește din lucruri mici, din gesturi mărunte care apar în relaţiile dintre doi oameni. O poezie minimalistă a căldurii și a tandreţei unui om singur.

Media 9.6

3. Anatol Grosu

33 de ani

anatol

S-a născut la 19 mai 1983, a copilărit la Filipeni, Leova. Publică în revista „Echinox”. A încercat să absolvească măcar o facultate din cele patru începute, dar nu a reușit. Este unul dintre membrii cenaclului „Zona nouă”. Volum: „Epistola din Filipeni”, Casa de Editură Max Blecher, 2012.

mirceaMircea V. Ciobanu: Anatol a scris una dintre cele mai remarcabile cărţi de poezie de la noi, în esenţă o carte-poem, în maniera lui Ioan Es. Pop, cel din Ieudul fără ieşire. Dovada unei înzestrări şi mai mult decât o promisiune. Aş zice chiar o certitudine, dacă nu s-ar fi oprit la primul volum şi nu s-ar fi pierdut pe spaţii apoetice. Nota 9,5

luciaLucia Ţurcanu: Poemele din epistola din filipeni sunt evocări ale unor personaje din universul familiar-rural al copilăriei, învăluit de o aură mistică. Moartea este de o concreteţe halucinantă; viaţa este trăită sau impusă cu zel paroxistic, germenele dezintegrării se află în toate, de la naştere; nesiguranţa provoacă anxietăţi – toate acestea sunt componente ale unei poezii trăite, veritabile, autentice. Nota 10

alexandruAlexandru Vakulovski: Anatol Grosu, la fel ca și Aurelia Borzin, Aura Maru, Paula Erizanu, Ecaterina Bargan, este un poet bun, dar prea intertextual cu zona din care vine. Poate că asta e bine, nu e neapărat un defect. Nota 9

dumitruDumitru Crudu: Anatol Grosu este singurul poet din Republica Moldova care a luat Premiul Eminescu pentru debut în poezie pentru acest volum. O carte în care istoria unui sat se suprapune peste istoria unei persoane, iar cea din urmă, peste parabole biblice, și toate astea, într-un limbaj minimalist.

Media 9.5

4. Aura Maru

26 de ani

aura

Născută la 27 ianuarie 1990, în Cărpineni, Hâncești. A absolvit Universitatea din București, Bard College (New York) și Bard College (Berlin). În prezent, este doctorandă în literatură comparată la University of California, Berkeley. În 2005-2010 a făcut parte din echipa redacţională a revistei Clipa și cenaclul Iulia Hasdeu. Din 2010, publică versuri, cronici de carte în reviste din Moldova și din România. A publicat volumul „Du-te free”, Cartier, 2015.

mirceaMircea V. Ciobanu: Aura nu mai e o promisiune, ci o certitudine. Poezia ei, inteligentă, dar şi foarte emoţional-personală, este una absolut autentică. Aştept, cu încredere, alte volume. Nota 10

luciaLucia Ţurcanu: Aparent ludică, poezia din du-te free relevă un lirism al răvășirii lăuntrice, al stării de dualitate, al zbuciumului, al căutării; sunt versuri scrise de un autor rafinat, subtil, cu multe lecturi, dar și cu o sensibilitate aparte faţă de expresia poetică. Nota 9

alexandruAlexandru Vakulovski: Cred că e prea intertextuală. Nota 9

dumitruDumitru Crudu: Ceea ce ţi se aruncă în ochi încă de la primele versuri e intelectualismul emoţiilor, chiar și atunci când poeta se apleacă asupra întâmplărilor din realitate. Emoţii cerebrale transpuse în imagini pătrunzătoare.

Media 9.33

5. Manuela Sprânceană

36 de ani

m

O scriitoare activă a Cenaclului „Republica”; autoare în revistele „Contrafort”, „Stare de urgenţă”, blogger pe lazarett.wordpress.com. În 2004, a absolvit Facultatea de Jurnalism și Știinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova. În 2007 a obţinut Premiul Naţional pentru Debut în Dramaturgie cu piesa „Dor de cuc”. Printre textele ei apreciate se numără „Înfometaţii”, „Mașka” etc.

mirceaMircea V. Ciobanu: O autoare care îşi afirmă tot mai insistent personalitatea creatoare. E în ascensiune, e promiţătoare şi e una dintre autoarele care diversifică peisajul. Nota 8

luciaLucia Ţurcanu: Obiectele și relaţiile aparent banale ascund, în prozele Manuelei Sprânceană, drame existenţiale profunde care se dezvăluie, de obicei, spre final sau doar se insinuează printre rândurile despre nimicul cotidian (care e doar o aparenţă). Mașka este un text exemplar în acest sens. Scriitura degajată, discursul lipsit de orice tentaţie (proprie tinerilor) de epatare sunt dovezi certe ale talentului. Aștept cu mare curiozitate cărţile acestei autoare. Nota 10

alexandruAlexandru Vakulovski: Manuela Sprânceană va fi o mare surpriză în proză, când îi va apărea cartea. Nota 10

dumitruDumitru Crudu: Crizele interioare ale femeilor tinere configurează universul unora dintre prozele sale. Fluxul conștiinţei și vorbirea interioară fac ca aceste texte să fie alerte și dinamice. Toată lumea îi așteaptă volumul.

Media 9.3

6. Ion Buzu

26 de ani

ion

Născut în 1990, în Ratuș, Criuleni. În anul 2013 absolvă Facultatea de Marketing și Logistică a Academiei de Studii Economice din Moldova, Secţia frecvenţă redusă. A mai lucrat ca operator de sondaje, copywriter, software tester. Mai spune despre el că are în proprietate 22 de ari de pământ arabil. Volum: „3ml de konfidor”, Casa de pariuri literare, 2013.

mirceaMircea V. Ciobanu: Unul dintre „băieţii răi” ai poeziei basarabene, adică unul dintre poeţii cu personalitate, din zona under­groundului autohton. Nota 9,5

luciaLucia Ţurcanu: În 3 ml de Konfidor, limbajul este mult diferit de limba celorlalte cărţi ale debutanţilor din ultimii ani: Ion Buzu are, clar, înclinaţie către mizerabilism, el utilizează programatic lexicul somatic, visceral, pentru a reda spaima eului prins într-un spaţiu al dezagregării continue. Este, de fapt, o poezie în care ironia şi jemanfişismul sunt modalităţi de disimulare a adevăratei stări, şi anume trăirea paroxistică a marii drame existenţiale. Nota 8

alexandruAlexandru Vakulovski: Poetul Ion Buzu, la fel ca şi Ana Donţu, Victor Ţvetov, Alex Cosmescu, are deja o voce în literatura basarabeană. Nota 10

dumitruDumitru Crudu: Poezia lui Buzu este a navetei de la ţară la oraș, între medii culturale distincte, dar și între stări interioare foarte diferite. Ion Buzu scrie o poezie rurală foarte proaspătă, foarte actuală, nouă. Și construiește un personaj: unul foarte pitoresc, plin de farmec și foarte viu. Nu întâmplător, această carte a lui Ion Buzu, 3 ml de Konfidor, a avut un număr impresionant de cronici literare.

Media 9.16

7. Ana Donţu

31 de ani

anadontu

Născută la 1 decembrie 1985. A absolvit Facultatea de Litere și Arte a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Membru fondator al grupării „Zona Nouă”, a publicat poezie în mai multe reviste („Echinox”, „Corpul T”, „Hyperion”) și în antologia colectivă „Zona Nouă” (2011). În 2015, a fost printre cei șase tineri scriitori selectaţi pe lista lungă a Concursului Internaţional PEN NEW VOICES. Volumul său de debut, Cadrul 25 (Casa de Editură Max Blecher, 2015), a apărut ca urmare a câștigării Concursului Naţional de Poezie „Aurel Dumitrașcu” pentru debut în volum, organizat de Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, Neamţ. A luat premiul „Tânărul poet al anului 2015” la Gala Tinerilor Scriitori, organizată de Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, și premiul pentru debut din partea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu.

mirceaMircea V. Ciobanu: Poezia Anei Donţu denotă o bună şcoală şi o bună intuiţie poetică, toate asigurând o ţinută nobilă poemelor sale, inteligente, cursive, fără stridenţe. O promisiune certă. Nota 9,5

luciaLucia Ţurcanu: Ana Donţu face o poezie a tactilului. Corporalul, ca obiect al perisabilităţii, este invocat frecvent. Realul constituie obstacolul principal pe care îl înfruntă eul în căutarea sinelui. Cred că e o poetă care va reuși să ne uimească anume prin acest tip de poezie: a tribulaţiei existenţiale. Nota 8

alexandruAlexandru Vakulovski: O poetă foarte bună. Nota 10

dumitruDumitru Crudu: Discipolă a poetului sibian Radu Vancu, Ana Donţu scrie o poezie foarte personală, în care o tânără fată cunoaște deja dezamăgirile vieţii și învaţă să trăiască în pofida lor. Poezie scrisă cu gura închisă, dar plină de un urlet interior.

Media 9.16

8. Maria-Paula Erizanu

24 de ani

zz

Născută la 2 mai 1992. În 2010 a debutat cu „Aceasta e prima mea revoluţie. Furaţi-mi-o”, Cartier 2010. A urmat „Ai grijă de tine”, Ed. Charmides 2015.

mirceaMircea V. Ciobanu: Paula a surprins lumea cititoare mai ales prin prima carte, indefinibilă, absolut inedită, făcându-ne atenţi că vine o altfel de generaţie. Volumul de poezie e şi el altfel decât ceea ce avem azi. Iar de la altfel şi până la performanţă nu e decât un pas. Nota 9,5

luciaLucia Ţurcanu: Fără a face paradă de metafore și fără a căuta să şocheze cu neologisme de tot felul sau, dimpotrivă, cu vulgarisme (cum li se întâmplă multor proaspăt intraţi în poezie), Maria-Paula Erizanu alege, în crearea imaginii poetice, exprimarea firească, de multe ori laconică sau chiar eliptică, iar poezia ei atrage simpatia cititorului prin luminozitatea şi calmitatea eului, prin prospeţimea imaginii. Nota 9

alexandruAlexandru Vakulovski: E o scriitoare bună. Nota 9

dumitruDumitru Crudu: Prima carte este una vizionară, în care autoarea a prevăzut eșecul revoluţiei din aprilie 2009. De aceea, cartea poate fi citită în primul rând ca o alegorie și mai puţin ca un jurnal al unui martor ocular al revoluţiei.

Media 9.16

9. Victor Ţvetov

26 de ani

zzz

Născut la 12 mai 1990. A publicat volumul de poezie „În lipsa unor lucruri importante”, la Casa de Editură Max Blecher, Colecţia „Opera Prima”, 2015.

mirceaMircea V. Ciobanu: Un poet interesant şi insistent, căutându-şi expresia proprie printre incompatibilele „ecosisteme” minimaliste, teribiliste, ale cotidianului plat şi ale undergroundului. Nu-i ajunge însă disperarea sinceră a lui Ion Buzu şi inteligenţa nuanţată a lui Virgil Botnaru. Nota 8,5

luciaLucia Ţurcanu: Minimalismul e la el acasă în poezia lui Victor Ţvetov. „În lipsa unor lucruri importante”, tânărul poet din tagma „ruralilor” Anatol Grosu și Ion Buzu se îndreaptă către derizoriu, a-poetic, insignifiant și apelează la epicizare pentru a reflecta tribulaţiile eului, captiv al unui cotidian searbăd, uniform, apatic. Nota 9

alexandruAlexandru Vakulovski: El, la fel ca și Hose Pablo, care, apropo, lipsește din acest clasament, este deja o voce în literatura basarabeană. Nota 10

dumitruDumitru Crudu: Punctul de plecare al poeziei sale este, de foarte multe ori, unul autobiografic, dar punctul de sosire, un cotidian însufleţit și spiritualizat. Niște poezii emoţionante despre ce înseamnă să fii tânăr într-o lume fără busolă.

Media 9.16

10. Aurelia Borzin

32 de ani

aurelia

Născută la 24 decembrie 1984, în Căușeni. Volume: „Nesomn pentru demenţi” (colecţia „La steaua”, Ed. „Prut Internaţional”, Chișinău 2003); „Pansamente” (colecţia „Rotonda”, Ed. „Cartier”, Chișinău 2007); „Chișinăul e o tabletă de ciocolată” (Ed. „Vinea”, București 2010).

mirceaMircea V. Ciobanu: Aurelia a bătut, se pare, toate recordurile posibile, atât privind prezenţa în spaţiul literar, volumele deja existente, cât şi în ceea ce ţine de explorarea zonelor noi. Face o literatură a autenticităţii, confirmată şi prin documentul necesar, la nevoie (o literatură a factologiei), şi prin topirea blogului cotidian în poezie cu minime intervenţii stilistice. Nota 10

luciaLucia Ţurcanu: Visceralizată și cotidianizată, plină de senzualitate pigmentată cu referinţe livrești, poezia Aureliei Borzin impresionează prin gradul sporit de intimism și autenticitate. Este o poezie care poate șoca prin sinceritate și o aparentă lipsă de pudoare, dar care debordează de vitalitate și impresionează prin asumarea fără nicio rezervă a tuturor componentelor feminităţii. Nota 8

alexandruAlexandru Vakulovski: Este o poetă bună, dar prea intertextuală și ea. Nota 9

dumitruDumitru Crudu: Sângele poeziei Aureliei Borzin este feminitatea zbuciumată, convulsivă, impulsivă, autentică. O feminitate ca o oglindă întoarsă spre lumea din jur.

Media 9

11. Silvia Goteanschii

34 de ani

yy

Născută la 25 noiembrie 1982, în Cuhnești, Glodeni. Volume: „Minunea va veni mai târziu”, Ed. Feed Back, Iași, 2011; „Dramaturgia lucioaselor funii”, Ed. Vinea, București, 2014; din 2011 este membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova.

mirceaMircea V. Ciobanu: Este, poate, cea mai înzestrată poetă din tânăra generaţie. Fără să-i pese de reacţia cititorului şi a criticilor, ea îşi construieşte un univers poetic care face concurenţă existenţei comune. Reciclând materia la îndemână (adică, lumea care o înconjoară, cu obiectele şi patimile ei), ea confecţionează decoruri şi transformă lumea în spectacol. Nota 10

luciaLucia Ţurcanu: Fie pigmentată cu referinţe livrești, fie evocând trăiri imediate, poezia Silviei Goteanschii este centrată pe un eu feminin – când grav și contemplativ, când ludic, ironic și chiar sarcastic – a cărui aspiraţie majoră este libertatea. Este un lirism al sentimentelor și al senzaţiilor trăite cu frenezie. Nota 8

alexandruAlexandru Vakulovski: Silvia Goteanschii este talentată, dar la selecţie mai are de lucrat.

dumitruDumitru Crudu: Unele dintre cele mai bune poeme ale Silviei Goteanschii sunt acelea în care povestește despre întâlnirile unei fete adulte cu mama ei de la ţară, când orașul, la fel ca și trecutul, rămâne undeva departe în urmă și nimic nu contează mai mult decât bucuria revederii. În aceste poeme, sensibilitatea erupe.

Media 9

12. Ecaterina Bargan

25 de ani

y

Poetă născută la 10 iunie 1991, la Chișinău. Absolventă a Colegiului Naţional de Comerţ, în 2011; absolventă a Facultăţii de Medicină și Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în 2016; membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova; autoarea blogului ecaterina-sarmant.blogspot.ro. A publicat poezie în diverse antologii și reviste. Volume: „Între noi”, Editura Lumen, Iași, 2009; „Cântece de la șase”, Ed. Gunivas, Chișinău, 2011; „La marginea lumii”, ed. Tipomoldova, Iași, 2013 (coautor); „Când spui dragoste, parcă spui prea mult”, Ed. Vinea, București, 2016.

mirceaMircea V. Ciobanu: O poetă insistentă şi polivalentă, omnivoră ca stil, dar construindu-şi, tot mai insistent, propria pistă de lansare, antrenându-şi propria voce. Nota 9

luciaLucia Ţurcanu: Poezia Ecaterinei Bargan, de o autenticitate copleșitoare, se naşte din notaţie. Nici chiar textele de dragoste nu sunt confesiuni, ci consemnări ale trăirilor alternând cu surprinderea atmosferei. Notaţia derizoriului cotidian este prezentă în aproape toate poemele. Mizerabilismul lumii din afară este redat din plin. Nota 9

alexandruAlexandru Vakulovski: O poetă bună. Nota 9

dumitruDumitru Crudu: De la o carte la alta, Ecaterina Bargan este într-o continuă evoluţie, iar cea mai bună carte a ei este chiar cea mai recentă – „Când spui dragoste, parcă spui prea mult” – în care putem auzi în toată plinătatea ei vocea sa poetică de natură minimalistă. În unele poeme din carte, eul poetic își povestește dramele personale dintr-o perspectivă medicală și farmacologică. E o poezie de dragoste autentică.

Media 9

13. Vasile Gribincea

19 ani

aaa

Născut pe 7 iulie 1997, la Chișinău, este absolvent al Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu – Prim”, student în anul întâi la Facultatea de Litere a Universităţii din București. A scris în revistele „Limba Română”, „Contrafort”, „Clipa”, în publicaţiile „Literatura și Arta”, „Săptămâna”, iar vara trecută a acordat un interviu pentru revista online „Literatura de azi”. A obţinut numeroase diplome și premii literare în Republica Moldova și România.

mirceaMircea V. Ciobanu: Olimpic prin definiţie şi prin certitudinea pe care o oferă succesul constant, mult peste media concurenţilor. Inteligent, cult, doct, cu bune lecturi. Pe de o parte, e de pe lista promisiunilor (cărţile abia urmează să vină), pe de altă parte, toate succesele lui de până acum sunt indiscutabile. Nota 9,5

luciaLucia Ţurcanu: Tobă de lecturi, Vasile Gribincea încearcă să scrie despre cărţi și scriitori punându-și marea bibliotecă a lumii pe masa de lucru. Referinţa bibliografică este, de cele mai multe ori, suportul judecăţilor pe care le formulează, iar discursul e sobru, cu o ușoară înclinare către academic. Nota 7

alexandruAlexandru Vakulovski: Ştiu că Vasile Gribincea e un bun cititor, nu ştiam că şi scrie.

dumitruDumitru Crudu: Cu mult peste generaţia sa, Vasile Gribincea este o mare promisiune. Eseurile sale anunţă un critic literar extrem de promiţător.

Media 8.25

14. Zina Bivol

27 de ani

aa

Născută la 12 februarie 1989, în Răzeni, Ialoveni. Volume: „Meșterul de dantele”, Ed. Feed Back, Iași, 2011; „Fereastra cu lentile”, Ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2015; a primit Marele Premiu la Concursul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a III -a, 2011; premiul revistei „Florile Dalbe”, Diploma de înaltă apreciere pentru contribuţia deosebită la desfășurarea activităţii Salonului literar artistic „La Creangă”.

mirceaMircea V. Ciobanu: O poezie fluentă, curăţică. Îi lipseşte însă nervul şi o îndârjire în a-şi afirma, fără cruţare, fără a se menaja, personalitatea. Ca să facă distincţia. Nota 8

luciaLucia Ţurcanu: Glisând dinspre discursivitate către comprimatul metaforic, oscilând de multe ori între versul intimist și lirica narativizată, folosind atât imaginea neoromantică, cât și pe cea suprarealistă, având certitudinea gravităţii actului poetic și manifestând arareori tendinţe ludice, Zina Bivol își organizează versurile în jurul unui eu care cuprinde cele două ipostaze ale feminităţii, mireasă și mamă, și își alege ca repere existenţiale acvaticul (ploaia, marea, apele uterine) și verdele, toate simboluri ale primordialului. Nota 7

alexandruAlexandru Vakulovski: Zina Bivol e din alt film, înainte de-a ajunge la vreun cenaclu.

dumitruDumitru Crudu: Unul dintre cele mai bune texte ale Zinei Bivol e o proză în care povestește cum pe o fată tânără de la ţară a prins-o ploaia cu piatră pe un șes pustiu, în care nu avea unde să se ascundă. Astfel de texte îi reușesc cel mai bine tinerei autoare.

Media 7.5

15. Doina Lungu

25 de ani

a

Născută pe 7 septembrie 1991, la Orhei. E prima autoare care și-a promovat cartea printr-o campanie tematică (trailer, expoziţie fotografică, pagină de Facebook). A scris primul thriller din Moldova, „Simfonia unui criminal”, ed. Prut, 2014, editat cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Doina fiind prima studentă de la noi care a realizat o teză de licenţă sub formă de roman.

mirceaMircea V. Ciobanu: Romanul ei denotă o mânuire a tehnicilor cunoscute de producere a romanelor poliţiste. Ceea ce îi lipseşte (deocamdată?) e o scriitură cu personalitate, originală, care s-o reprezinte plenar. Nota 8

luciaLucia Ţurcanu: „Simfonia unui criminal” este primul roman thriller scris la noi. Autoarea a însușit foarte bine schemele și instrumentele specifice acestui tip de discurs. Urmează să vedem dacă reușește să treacă la un alt nivel sau își tocește uneltele în acest gen paraliterar. Nota 6

alexandruAlexandru Vakulovski: Doina, devenită între timp Fikman, e, deja, mai bună decât Lungu. Are tupeu în proză. Sper ca asta să-i ajute, nu s-o încurce.

dumitruDumitru Crudu: O proză vie, dinamică, palpitantă, cu personaje care au personalitate. A creat primul thriller basarabean.

Media 7

 

Text: Tatiana Corcebaș-Onica

Foto: Arhiva revistei, a experţilor și a scriitorilor

 

Abonează-te la articolele

Vip Magazin