În următorii trei ani, se prognozează o creștere a exporturilor cu circa șase la sută. Potrivit Ministerului Economiei, în perioada anilor 2017 – 2019 exporturile de mărfuri vor crește cu circa 5,7% anual, iar importurile – cu circa 4,7% anual. Experții Ministerului Economiei consideră că factorii care vor contribui la majorarea treptată a exporturilor în perioada de prognoză sunt restabilirea cererii externe, a ofertei interne la produsele agricole, creșterea calitativă a exporturilor, în special datorită investițiilor efectuate în extinderea şi reînnoirea bazei tehnologice, şi, respectiv, integrarea produselor moldovenești în fluxurile internaţionale.