Pentru prima dată înainte de termenul-limită, legislativul a aprobat politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Principalele noutăţi sunt majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, a mărimii scutirii anuale personale, a scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute. Totodată, vor crește impozitele pentru cei care vor da în arendă imobile și pentru fermierii care livrează producţie agenţilor economici, dar se vor majora și accizele la ţigări, alcool și carburanţi.

Astfel, au fost mărite până la 31 140 de lei tranşele de venit impozabil pentru persoanele fizice care presupun o impozitare de 7 la sută, iar veniturile care depăşesc această sumă vor fi impozitate cu 18 la sută. În acelaşi timp, a fost majorată şi scutirea personală până la 10 620 de lei. Transmiterea în posesie şi / sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) de proprietate imobiliară unor altor persoane fizice va fi impozitată cu 10 % din valoarea contractului, faţă de 5 % în prezent. Va fi anulată reducerea de 15 % la achitarea impozitului imobiliar în volum deplin până la data de 30 iunie a fiecărui an.

Alte măsuri incluse în politica bugetar-fiscală se referă la stabilirea accizelor la automobile în valută naţională, precum și la micșorarea lor pentru vehicule cu capacitate cilindrică mare, la anularea accizelor la articolele de bijuterie sau de giuvaiergerie şi la părţi ale acestora.