15 ani de CTS și un an de STISC

Ce este STISC? Prestatorul principal de servicii tehnologice informaționale pentru instituțiile guvernamentale din Republica Moldova, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Acesta are misiunea de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și a sistemelor informaționale de stat. Pe măsură ce tehnologiile progresează, varietatea crimelor în spațiul informațional este tot mai complexă. Tocmai, de aceea, securitatea cibernetică și necesitatea protecției intereselor persoanelor este o altă prioritate pentru STISC,
iar securitatea cibernetică – o provocare reală la nivel instituțional.

Managementul sistemului de securitate informațională al Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este sistemul informatic gestionat cu maximă prudență în vederea asigurării unui cadru funcționabil pentru dezvoltarea standardelor instituționale de securitate și pentru o practică eficientă de management al securității informației.

Cel care a integrat axele principale de funcționare a unei instituții transparente și eficace este directorul STISC, Serghei Popovici. Datorită abilităților sale manageriale și a bunei coordonări a activităților instituționale, Serghei Popovici a creat o structură organizatorică eficientă și productivă, precum și a manifestat o deosebită contribuție în dezvoltarea și asigurarea serviciilor informaționale, fapt pentru care astăzi, STISC reprezintă o viziune unitară și un sistem sigur pentru dezvoltarea sectorului IT bazat pe 3 piloni: confidențialitate, integritate și disponibilitate.

În sensul fortificării capacităților de reziliență cibernetică și sporire a nivelului de cultură în domeniul TIC, STISC a organizat diverse campanii de conștientizare privind riscurile de securitate informațională, accentul fiind pus pe „factorul uman” în contextul în care oamenii sunt considerați veriga slabă, iar sensibilizarea și formarea unei societăți avansate în domeniul securității informaționale ar putea îndepărta actorii spațiului cibernetic. Totodată încercăm să dezvoltăm angajamente complexe în vederea diminuării amenințărilor cibernetice, să prevenim eventualele amenințări prin reducerea zonelor predispuse la atacuri, prin lichidarea criminalității informatice și prin monitorizarea evenimentelor și a datelor de la toate nivelurile și de la toate sursele digitale disponibile.

Dinamismul, varietatea și complexitatea atacurilor cibernetice ne impune să pregătim specialiști calificați în domeniu și să fortificăm capacitățile de reacție și răspuns ale instituțiilor supuse riscurilor de securitate.

Echipa înseamnă totul într-un asemenea domeniu. Echipa înseamnă efort comun, multă muncă, transparență și, desigur, loialitate și sprijin reciproc. Încercăm să ne depășim limitele și puterile, iar împreună să ne adunăm forțele și să facem o echipă bună pentru a avea rezultate reușite.

Abonează-te la articolele

Vip Magazin